Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Staże / praktyki zawodowe - stypendia

Opublikowany 2017/08/10

Komisja Stypendialna powołana w ramach realizowanego projektu po merytorycznej i formalnej ocenie wniosków o przyznanie stypendiów oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów za udział w stażu/praktyce w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” przyznała stypendia stażowe.

Lista osób którym przyznano stypendium stażowe.

Dokumentacja związana z odbyciem stażów/praktyk.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Drugi przetarg na dostawę wyposażenia

Opublikowany 2017/07/10

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę wyposażenia dla potrzeb projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej

Wynik postępowania

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Przetarg na dostawę wyposażenia

Opublikowany 2017/06/22

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę wyposażenia dla potrzeb projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

Część I  - Dostawa urządzeń do pracowni mechatroniki samochodowej

Część II - Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej

Wynik postępowania – część I

Unieważnienie – część II 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »