09 listopada 2018
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o wynikach naboru uzupełniającego na szkolenie z zakresu fotografii reklamowej realizowanego w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w
09 listopada 2018
W dn. 09.11.2018 r. o godz. 11.11 uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy CKPiU w Gorlicach uroczyście odśpiewali hymn państwowy włączając się w akcję Minister Edukacji Narodowej "Rekord dla Niepodległej". W całej
08 listopada 2018
Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę /Jan Paweł II/
06 listopada 2018
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza nabór uzupełniający na szkolenie realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” tj.: Szkolenie z zakresu

Obecnie realizujemy projekt:  

Projekty zrealizowane:  

Nauczycielem wszystkiego

jest praktyka

/Gajusz Juliusz Cezar/

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach

AKTUALNOŚCI

„Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”
"Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe  CKPiU w Gorlicach"
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
"Perspektywa – nowa jakość kształcenia w powiecie gorlickim"
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego"
„Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”
„Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”

Media Społecznościowe

© 2018. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje