19 marca 2019
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o wynikach naboru uzupełniającego na kurs realizowany w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”: Kurs AutoCAD
15 marca 2019
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o wynikach naboru uzupełniającego na kursy realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”: Kurs fryzjerski
12 marca 2019
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza rekrutację uzupełniającą na kursy realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”: Kurs fryzjerski (60 godzin),
11 marca 2019
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza zamówienie na usługi społeczne wg poniższego opisu: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń na potrzeby realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców

Obecnie realizujemy projekt:  

Projekty zrealizowane:  

Nauczycielem wszystkiego

jest praktyka

/Gajusz Juliusz Cezar/

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach

AKTUALNOŚCI

„Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”
"Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe  CKPiU w Gorlicach"
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
"Perspektywa – nowa jakość kształcenia w powiecie gorlickim"
„Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego"
„Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

Media Społecznościowe

© 2018. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje