17 września 2019
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o wynikach naboru na kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”: Kurs
04 września 2019
Praktycznie wszyscy obecnie korzystamy z telefonów komórkowych i bezprzewodowych routerów Wi-Fi. Urządzenia te emitują pola elektromagnetyczne. Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań naukowych, tak naprawdę jeszcze niewiele wiadomo na temat
04 września 2019
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza rekrutację na kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”: Kurs spawania metodą
28 maja 2019
Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o możliwości pozyskania gruzu z rozbiórki budynku magazynowego znajdującego się na posesji Placówki przy ul. 11-go Listopada 43, w Gorlicach. Przedmiotowy

Obecnie realizujemy projekt:  

Projekty zrealizowane:  

Nauczycielem wszystkiego

jest praktyka

/Gajusz Juliusz Cezar/

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach

AKTUALNOŚCI

„Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”
"Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe  CKPiU w Gorlicach"
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
"Perspektywa – nowa jakość kształcenia w powiecie gorlickim"
„Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego"
„Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

Media Społecznościowe

© 2018. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje