28 maja 2019
Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o możliwości pozyskania gruzu z rozbiórki budynku magazynowego znajdującego się na posesji Placówki przy ul. 11-go Listopada 43, w Gorlicach. Przedmiotowy
27 maja 2019
W dn. 17 czerwca 2019 r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe. W sesji letniej w CKPiU w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów z następujących kwalifikacji: A.69   Eksploatacja środków transportu
24 maja 2019
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje o wynikach naboru na staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w
17 maja 2019
16 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyły się egzaminy kwalifikacyjne uczestników kursu kierowców wózków jezdniowych realizowanego w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców –

Obecnie realizujemy projekt:  

Projekty zrealizowane:  

Nauczycielem wszystkiego

jest praktyka

/Gajusz Juliusz Cezar/

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach

AKTUALNOŚCI

„Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”
"Podniesienie standardów kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie sprzętowe  CKPiU w Gorlicach"
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
"Perspektywa – nowa jakość kształcenia w powiecie gorlickim"
„Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego"
„Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

Media Społecznościowe

© 2018. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje