Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kursu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursu w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby kursu obsługi obrabiarek CNC.

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120144


Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a - Wykaz materiałów CNC

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

21 czerwca 2018

Strona główna

Media Społecznościowe

© 2018. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje